Brokers&Shotguns

n+1-edik játék

Miután megtudták, hogy az ereklye már rendelkezett Ezékiel megkereséséről, a csapat nyugodtan
üldögélt nem is sejtve, hogy a PLOT két irányból is közelít feléjük, illetve, hogy Sigmund
anyagi háttere már erősen a végét járja.

Először a ghoulok érkeztek meg és megcsappantották a csapat vértartalékát. Ezen felbuzdulva
Egon, Hugó és Sigmund vadászni mentek. Hugó leütött valakit egy mellékutcában, elhintve a másnapi totális káosz magjait a kisvárosban. Egon az erdőben elpuskázott egy őzet, majd meglőtt egy vadőrt. Ez utóbbit bár kissé szakszerűtlenül, de ellátta, ivott belőle, majd hazavitte. Végül Sigmund vérkötelékkel magához kötötte. Sigmund vadászata során hősiesen belopózott egy diákszállásra, pofára esett, majd meghódította egy Twilight-rajongó kiscsaj szívét, akiből táplálkozott is. Másnap este beadta újdonsült ghouljának, hogy ők egy titkos kormányügynökség tagjai.

Ezek után a csapat lelkesen látott neki az Ezékiel keresésére iderendelt Camillo Giovanni
megkeresésének. A nekromantába egy erdei tisztás közepén botlottak bele egy Szabbat-falka
társaságában. Mr. Durrbele magánszáma után sikeresen elkalauzolták vendégeiket a házhoz, ahol Egon arra ébredt, hogy második szintű vérkötelékkel kötődik Hugóhoz. (Kezd a krónika egyre jobban hasonlítani egy brazil szappanoperához…)

Miután Camillo kitalálta, hogy Ezékiel a pincében alszik (ugyan hol máshol?) kis csapatunk
lekísérte a Szabbat-falkát, ahol is mindenki nagy meglepetésére kiásták életük első
Nefilimjét. Mivel az ereklyétől kapott mágikus(?) nyaklánc megmentette őket a szörnyetegtől,
némi ásás után felszínre került Ezékiel is, aki rögtönzött kiselőadást tartott az egyre
apatikusabbá váló Egonnak a Csontösvényről. Ezen kívül elmondott még pár mellékes információt
is, úgymint:
-a Gyehenna elkerülhető
-egy Henrik Walter nevű nagyhatalmú nekromanta siettetni próbálja a Gyehennát.
-ehhez feltétlen szüksége van egy Unaph’to Xel’duum nevű varázskardra.
-jó lenne, ha hőseink elzarándokolnának egy ősi, dél-amerikai templomhoz, hogy az ott
található beszélő fejtől megkérdezzék a kard relytekhelyét. (Hogy miért éppen ők? Nos éppen
ők voltak kéznél!)
-külön kérdésre elárulta, hogy a fej csak három kérdésre hajlandó válaszolni.

Mivel a csapat lába alatt enyhén forróvá vált a talaj (lásd még: leütött ember, meglőtt
vadőr, liliomtiport kislány), úgy döntöttek, hogy Mexikó csodálatos hely ilyenkor, és
különben is azok az ősi piramisok olyan érdekesek… A rájuk váró veszélyekről szóló
információkért és egy spanyolul beszélő útitársért felkeresték a Macis Öreget, aki cserébe
annyit kért, hogy két kérdést tegyenek föl a nevében.

Megérkezve Limába a csapat felszedett egy igencsak babonás helyi vezetőt, aki nemlétező
bátorságát ipari mennyiségű tequilával próbálta helyettesíteni (több-keveseb sikerrel).
A dzsungelben a csapat túlélt egy denevértámadást és hősiesen kibeszélte magát, amikor
vérjaguárokkal találkozott (néha a mesélői kockák megvadulnak és olyan jókat dobnak az
NJK-knak, hogy hihetetlen… ).

A templom közelében félresikerült majom-ember keveréknek látszó lények támadtak rájuk (csak
engem töltenek ezek el viszolygással?), de ezek sem tudtak ellenállni a régi lelkesedését
lassacskán visszanyerő Egon lövéseinek.

A templomban hőseinknek át kellett verekedniük magukat néhány csapdán, majd egy-két néhai
főpapon is, akik nem bizonyultak Őserő-rezisztensnek.

Végül mindenki nagy boldogságára elérkeztek a Fej termébe, ahol a mesélő figyelmetlenségének
köszönhetően (elég bajom van a három Jk-val is, néha elfelejtkezem az NJK-król) mégiscsak
sikerült 9 kérdést kicsiholni a Fejből: a válaszok dőlt betűvel.

-Hol van Unaph’to Xel’duum? Nepálban a Buddha Legszentebb Lehellete Kolostortól félnapi
járóföldre a Csiakcsang hegy oldalába vájt barlangban.

-Hogy hívják a Sötét Öreget, akiről a frissen megtudott Nód Könyve részlet szól? Raath’to
Xel’duum.

-Oké, kicsoda-micsoda ez a Raath’to Xel’duum? Xel’duum hátasa és egyik fegyvere.

-Hogyan lehet megakadályozni a Gyehennát? Meg kell akadályozni, hogy felébresszék az Álmodót.

-Hogyan lehet megakadályozni az Álmodó felébresztését? Meg kell akadályozni, hogy azok, akik
fel szereték Őt ébreszteni megszerezzék a fegyverzetét és végrehajtsák a megfelelő rituálét.

-Munkálkodik-e valaki az ismerőseink közül az Álmodó felébresztésén? A kínai motoros
áttételesen és ő sem tud róla.

-Ki fogja legközelebb elárulni a csapatot? Az, akinek mennydörgés tör ki a kezéből.

-Mit lehet tudni Henrik Walterről? A világ leghatalmasabb nekromanta varázslója. Totál őrült,
el akarja hozni a Gyehennát. Urlja az időt és gyakorlatilag két évre előre ismeri a jövőt.
most épen nem tartózkodik ezen a világon.

-És végül Kecskebéka Úr egyéni kérdése: vajon az annyit emlegetett kolbászvég Arany egyik
művében halál – vagy sexuális szimbólum-e? Egyik sem.

Ezekkel az információkkal tért vissza a kis csapat Limába, ahol beérkező hívások tömkelege
fogadta őket, a legtöbb követelte, hogy azonnal térjenek vissza New Yorkba, mert az ostorozók
kissé túlterheltek és jól jönne a segítség. Visszatértükkor tapasztalták, hogy a város fölött
a szokásosnál is sötétebb szürke felhők örvénylenek.

Az eligazításon Carlos elmondta, hogy egy nagy, mágikus valami felébredt New York alatt, majd felröppent az égre és három napja ott lebeg. Szerencsére más erők sem akarják, hogy a halandók ezt lássák, mert a felhők erőteljesen mágikus eredetűnek tűnnek. (A ventruek már eléggé idegesek, hogy naponta háromszor kell átírniuk a nevesebb időjárás-szakértők agyát). A feladat: megnézni mi az istencsapása az az izé és eltávolítani New York egéről minél hamarabb. Ezen kívül Sigmund viselkedését saját vérével jutalmazta.

Na, kis csapatunk nyakába kapta a lábát és meglátogatta barátait, üzletfeleit és primogénjeit
és sikerült keríteni egy elég rozoga állagú helikoptert meg egy ígéretet, hogy a tremerék
összedobnak valami rituálét, ami fel tud juttatni egy embert a kellő magasságba.

Az első próbálkozás a helikopter volt Sigmund felültette rá a vadőr ghoulját illetve az emós kissrácot egy kamerával. Az expedíció dicsteletül végződött, a helikopter villámcsapástól sulytottan lezuhant és csak az emós kissrác (a mesélői kocka ismét pofátlanul jót dobott) illetve két egyenként pár másodperces filmrészlet élte túl.

A két filmrészlet egyike egy hatalmas szárnyas fejet mutat, ami békésen lebeg a felhők
fölött, a másik pedig öt embert, akik egy felhőkarcoló tetején egy körben állnak.

Mikor a tremerék készen álltak a rituáléra a kis csapat összegyűlt az ominózus felhőkarcoló
alatt és Hugó önként jelentkezett, hogy ő fölmegy és megnézi a helyzetet. A felhőkarcoló
tetején az öt figura hűségesen megjelent és eléggé meglepődtek, hogy társaságuk akadt. Mint
kiderült ők mágusok és ők próbálják eltakarni a halandók szeme elől a repülő fejet. Mivel ők
kissé féltették azn irhájukat (mégsem olyan ellenállóak, mint egy vámpír) hagyták, hogy Hugó
vizsgálja meg a fejet.

A fejet megközelítve kiderült, hogy ez valójában valami jármű,amit egy fiatal lány vezet.
Kérdésre be is mutatkozott: Sorrow-nak hívják (a Bánat olyan hülyén hangzik) és Henrik Walter
szolája, aki felébresztette a Raath-t és most vár a mesterére. Hugó megpróbálta meggyőzni,
hogy ugyan várjon már valahol máshol, ahol kevesebb ember van, de ez eleinte nem sok sikerrel
járt.

Egy idő után a mágusok úgy döntöttek, hogy ők már eleget hallottak, Hugó viszont túl sokat,
így megtörték a tremere rituálét ezáltal kitéve Hugót az epikus pofáraesés veszélyének.
Szerencsére Sorrow elkapta a Raath-szal és kitette egy távolabbi felhőkarcolón, és megígérte,
hogy elmegy a pár mérfölddel odébb lévő erdőkbe várakozni.

Ezek után a játékosok agyában (remélhetőleg) csak egy kérdés forog: Who writes this sh#t???

Comments

Csak pár dolog: tudtommal a Twilight-ba nem kell nem kell középre az a “gh” (ha szándékos volt akkor nem szóltam), viszont kikérem magamnak a vádat, hogy én támadtam volna egy ártatlan vadőrre!

n+1-edik játék
 

Upsz, javítva! Egyébként meglepődnél, hogy mennyi találatot ad a gugli a “twighlight” szóra.

n+1-edik játék
Fywillan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.